Missing Image  Naciśnij przycisk, aby otworzyć menu aplikacji.
Obszar aplikacji
Missing Image
Jest to główny obszar aplikacji, gdzie aplikacje są uruchamiane i można korzystać z pełnej funkcjonalności wybranej aplikacji.
Obszar kart
Missing Image
Widać tu ostatnio używane aplikacje z ograniczoną zawartością. Kiedy wybierzesz jedną z tych kart, aplikacja wyświetli się w obszarze aplikacji z pełną funkcjonalnością.