Twój samochód może być wyposażony w elementy, które emitują lub odbierają fale radiowe i w związku z tym podlegają przepisom państwowym.
 Elementy te muszą tolerować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. Etykiety certyfikatów i deklaracje zgodności znajdują się na stronie www.wirelessconformity.ford.com.