Oświadczenie o częstotliwościach radiowych

Wersja SYNC   Numer identyfikacyjny FCC   Numer identyfikacyjny IC  
SYNC 4   KMH-SYNCG4   1422A-SYNCG4  
SYNC 4 Low   KMH-SYNCG4L   1422A-SYNCG4L  

OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Termin „IC” umieszczony przed numerem certyfikatu radia oznacza jedynie, że spełnione zostały specyfikacje techniczne określone przez Ministerstwo Przemysłu Kanady.

Niniejsze urządzenia są zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC oraz z RSS-210 Ministerstwa Przemysłu Kanady. Użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:
  1. Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń.
  2. Urządzenie toleruje wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie.