OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

 Korzystanie z urządzeń do komunikacji mobilnej staje się coraz ważniejsze w prowadzeniu interesów i relacjach osobistych.Jednak podczas korzystania z takiego wyposażenia nie wolno narażać bezpieczeństwa – swojego i innych osób. Komunikacja mobilna może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony osób, o ile będzie prawidłowo stosowana, zwłaszcza w nagłych wypadkach. Podczas korzystania z urządzeń do komunikacji mobilnej należy stawiać bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, aby nie utracić korzyści zapewnianych przez ten sprzęt.Urządzenia do komunikacji mobilnej obejmują, ale nie ograniczają się do telefonów komórkowych, pagerów, przenośnych urządzeń do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej, urządzeń do wysyłania wiadomości tekstowych i przenośnych radiotelefonów.