eCall to system powiadamiania ratunkowego zgodny z rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2015/758.   Patrz   Informacje dla użytkownika systemu eCall
System wykorzystuje publiczną sieć komórkową do nawiązania połączenia z publicznymi służbami ratowniczymi, gdy zostanie aktywowany automatycznie w wyniku poważnego wypadku lub ręcznie przez osoby znajdujące się w pojeździe.
System eCall służy do nawiązywania połączeń z numerem alarmowym w przypadku poważnych wypadków lub innej nagłej potrzeby wymagającej interwencji służb ratowniczych. Nie obsługuje innych połączeń głosowych.