Jeśli na skutek wypadku nastąpi próba odpalenia poduszki powietrznej, z wyłączeniem poduszek powietrznych chroniących kolana i tylnych nadmuchiwanych pasów bezpieczeństwa, albo nastąpi próba odcięcia pompy paliwa lub odłączenia akumulatora wysokonapięciowego, system nawiąże połączenie ze służbami ratowniczymi. Tego połączenia nie można anulować.
W sytuacji awaryjnej system, jako środek pomagający w nawiązywaniu połączenia, może pomóc użytkownikowi w skontaktowaniu się z konkretnym działem publicznych służb ratowniczych. System nie uruchamia działań ratowniczych. Lokalne publiczne służby ratownicze uruchamiają konkretne operacje ratownicze w zależności od zaistniałej sytuacji.
Podczas połączenia z numerem alarmowym system przesyła do służb ratowniczych dane pojazdu.   Patrz   Dane asystenta wzywania pomocy
Wskazówka:   Jeśli transmisja nie powiedzie się, dyżurny pod numerem alarmowym może nie odebrać danych Twojego pojazdu.
Wskazówka:   Jeśli system nie może nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi, zostaną odtworzone wskazówki głosowe i zaświeci się wskaźnik połączeń alarmowych.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK