System działa wyłącznie na obszarach objętych zasięgiem kompatybilnej sieci komórkowej z infrastrukturą ratowniczą.