Image Shown Without Description 
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zachowaj ostrożność podczas ręcznego nawiązywania połączenia z numerem alarmowym w czasie jazdy.

  1. Włącz zapłon.
  1. Naciśnij symbol SOS w konsoli dachowej, aby otworzyć pokrywę przycisku nawiązywania połączeń z numerem alarmowym.
  1. Aby nawiązać połączenie ze służbami ratowniczymi, naciśnij przycisk nawiązywania połączeń z numerem alarmowym.
Wskazówka:   Aby anulować próbę połączenia, zanim połączenie zostanie nawiązane, ponownie naciśnij przycisk.
  1. Mów do operatora.
Wskazówka:   Po zakończeniu połączenia z numerem alarmowym dyżurny pod numerem alarmowym może nawiązać połączenie z pojazdem. System automatycznie odbiera nadchodzące połączenia przez około godzinę.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay