OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku usterek układu pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez specjalistę.

Image Shown Without Description  Wskaźnik jest wbudowany w pokrywę przycisku nawiązywania połączeń z numerem alarmowym w konsoli dachowej.
Zaświeca się jasno na chwilę po włączeniu zapłonu.

Status wskaźnika połączeń alarmowych   Opis  
Wskaźnik wyłączony.   Wystąpiła nieprawidłowość działania układu.Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.  
Przyciemniony czerwony.   Normalne działanie.  
Szybko miga.   System nawiązuje połączenie z numerem alarmowym.  
Miga średnio szybko.   System przesyła dane pojazdu do służb ratowniczych.  
Miga powoli.   System jest połączony ze służbami ratowniczymi i została nawiązana komunikacja.  
Jasno czerwony.   Wystąpiła nieprawidłowość działania układu.Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.