OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Ostrzeżenie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować na siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną! Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji z przodu pojazdu. Może mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało, pozwalając poduszce powietrznej na skuteczną ochronę pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zapięty. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Naprawy koła kierownicy, kolumny kierownicy, siedzeń, poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa muszą być wykonywane przez Autoryzowanego Dealera. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Należy dbać, aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. Nie wolno mocować niczego na pokrywach poduszek powietrznych lub nad nimi. Takie przedmioty mogłyby zostać wyrzucone w powietrze podczas odpalania poduszki powietrznej. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie manipuluj ostrymi przedmiotami przy poduszkach powietrznych. Może to spowodować uszkodzenie lub mieć niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Akcesoryjne pokrowce siedzeń firm innych niż Ford Motor Company mogą uniemożliwić odpalenie poduszek powietrznych i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała podczas wypadku.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie próbuj przeprowadzać przeglądów, napraw ani modyfikacji uzupełniającego systemu bezpieczeństwa lub powiązanych z nim podzespołów. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli podzespół wchodzący w skład uzupełniającego systemu bezpieczeństwa został odpalony, nie będzie już działać. Układ i powiązane z nim podzespoły powinny jak najszybciej zostać poddane przeglądowi. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Wskazówka:   W przypadku detonacji poduszki powietrznej rozlega się głośny huk i pojawia się chmura nieszkodliwego proszku. Jest to zjawisko normalne.