OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie przekraczaj maksymalnego znamionowego obciążenia pojazdu lub złącza przyczepy. Przeciążenie pojazdu lub złącza przyczepy może pogorszyć stabilność i charakterystykę prowadzenia pojazdu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wolno przecinać, wiercić, spawać ani modyfikować złącza przyczepy. Modyfikowanie złącza przyczepy może spowodować zmniejszenie jego obciążenia znamionowego.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zawsze umieszczaj hak holowniczy w bezpiecznym miejscu w pojeździe, aby nie został wyrzucony w powietrze w razie zderzenia. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Wskazówki dotyczące haka holowniczego
  • Dostępne są kluczyki zastępcze. Zalecamy zapisanie numeru kluczyka na bębenku zamka.
  • Mechanizm haka holowniczego nie wymaga obsługi. Mechanizmu nie należy smarować smarem ani olejem.
  • Wyjmij wtyczkę przewodów przyczepy z gniazda przyłączeniowego przewodów przyczepy, gdy nie jest używana. Niezastosowanie się do tego zalecenia mogłoby spowodować korozję gniazda przyłączeniowego przewodów przyczepy. Regularnie czyść gniazdo przyłączeniowe przewodów przyczepy i sprawdzaj, czy pokrywa gniazda jest całkowicie zamknięta.
  • W przypadku mycia pojazdu wodą pod ciśnieniem, odłącz wtyczkę przewodów przyczepy. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na gniazdo przyłączeniowe przewodów przyczepy. Zalecamy odłączenie haka holowniczego przed przystąpieniem do mycia pojazdu.