Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie radia.
Gdy funkcja jest włączona, odtwarzanie aktualnego źródła dźwięku może zostać przerwane przez informacje drogowe. Ikona na ekranie radia informuje, że funkcja informacji drogowych jest włączona. Ikona na pasku stanu informuje o aktywnym komunikacie.