OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów i nie mocuj wyposażenia na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich pobliżu, z boków oparć przednich lub tylnych siedzeń ani w obszarach, które mogą zetknąć się z napełnianą poduszką powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, nie zasłaniaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w obszarze odpalania poduszki powietrznej.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie opieraj głowy o drzwi. Boczna poduszka powietrzna może spowodować obrażenia ciała po odpalaniu z boku oparcia siedzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Akcesoryjne pokrowce siedzeń firm innych niż Ford Motor Company mogą uniemożliwić odpalenie poduszek powietrznych i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała podczas wypadku.

Missing Image
Boczne poduszki powietrzne znajdują się po skrajnej zewnętrznej stronie oparć przednich i tylnych siedzeń. Z boku każdego oparcia znajduje się informująca o tym nalepka informacyjna.
Missing Image
Poduszki te są zaprojektowane w taki sposób, aby napełniały się między panelem drzwi a pasażerem, co zwiększa ochronę w przypadku niektórych kolizji.
Są one odpalane przy silnym zderzeniu bocznym. Mogą zostać odpalone także podczas silnego zderzenia czołowego. Nie są odpalane podczas lżejszych zderzeń bocznych lub czołowych, uderzeń z tyłu lub wywrócenia pojazdu.
Zamontowana pośrodku boczna poduszka powietrzna
Zamontowana pośrodku boczna poduszka powietrzna znajduje się po skrajnej wewnętrznej stronie oparcia siedzenia kierowcy. Z boku oparcia znajduje się informująca o tym nalepka informacyjna.
Missing Image
Poduszka ta jest odpalana podczas silnego zderzenia bocznego. Może także zostać odpalana podczas silnego zderzenia czołowego lub wywrócenia pojazdu. Poduszka powietrzna zmniejsza kontakt między kierowcą a pasażerem na przednim siedzeniu podczas zderzeń bocznych i wywrócenia pojazdu. Poduszka ta nie jest odpalana podczas lżejszych zderzeń bocznych lub czołowych ani uderzeń z tyłu.