OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów i nie mocuj wyposażenia na pokrywach poduszek powietrznych lub w ich pobliżu, z boków oparć przednich lub tylnych siedzeń ani w obszarach, które mogą zetknąć się z napełnianą poduszką powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, nie zasłaniaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w obszarze odpalania poduszki powietrznej.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie opieraj głowy o drzwi. Boczna poduszka powietrzna może spowodować obrażenia ciała po odpalaniu z boku oparcia siedzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Akcesoryjne pokrowce siedzeń firm innych niż Ford Motor Company mogą uniemożliwić odpalenie poduszek powietrznych i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała podczas wypadku.

Image Shown Without Description
Boczne poduszki powietrzne znajdują się po skrajnej zewnętrznej stronie oparć przednich i tylnych siedzeń.
Z boku każdego oparcia znajduje się informująca o tym nalepka informacyjna.
Image Shown Without Description
Poduszki te są zaprojektowane w taki sposób, aby napełniały się między panelem drzwi a pasażerem, co zwiększa ochronę w przypadku niektórych kolizji.
Są one odpalane przy silnym zderzeniu bocznym. Mogą także zostać odpalane podczas silnego zderzenia czołowego lub wywrócenia pojazdu. Nie są odpalane podczas lżejszych zderzeń bocznych lub czołowych oraz uderzeń z tyłu.
Zamontowana pośrodku boczna poduszka powietrzna
Zamontowana pośrodku boczna poduszka powietrzna znajduje się po skrajnej wewnętrznej stronie oparcia siedzenia kierowcy. Z boku oparcia znajduje się informująca o tym nalepka informacyjna.
Image Shown Without Description
Poduszka ta jest odpalana podczas silnego zderzenia bocznego. Może także zostać odpalana podczas silnego zderzenia czołowego lub wywrócenia pojazdu. Poduszka powietrzna zmniejsza kontakt między kierowcą a pasażerem na przednim siedzeniu podczas zderzeń bocznych i wywrócenia pojazdu. Poduszka ta nie jest odpalana podczas lżejszych zderzeń bocznych lub czołowych ani uderzeń z tyłu.