Jeśli opuścisz obszar nadawania stacji radiowej DAB, system przełączy się na będącą jej odpowiednikiem stację radiową w paśmie FM, jeśli jest dostępna.