1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Radio.
  1. Włącz lub wyłącz DAB Servicelink.