Ręczne wybieranie stacji radiowej
Missing Image  Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej stacji radiowej w górę zakresu częstotliwości radiowych.Missing Image  Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej stacji radiowej w dół zakresu częstotliwości radiowych.
Korzystanie z funkcji wyszukiwania
Missing Image  Naciśnij, aby wyszukać następną stację radiową w górę zakresu częstotliwości radiowych.
Wciśnij i przytrzymaj, aby szybko przeszukać częstotliwość radiową w górę.
Missing Image  Naciśnij, aby wyszukać następną stację radiową w dół zakresu częstotliwości radiowych.
Wciśnij i przytrzymaj, aby szybko przeszukać częstotliwość radiową w dół.
Wybór stacji radiowej z listy
  1. Naciśnij przycisk wyszukiwania na ekranie radia.
  1. Naciśnij stację radiową na liście.