• Sprawdź, czy ciśnienie powietrza w oponach jest prawidłowe.
  • Sprawdź koła i opony pod kątem zużycia i uszkodzenia. Wymień wszelkie uszkodzone koła lub opony.
  • Nie prowadź pojazdu z wysoką prędkością, gdy przewozisz więcej niż dwóch pasażerów lub ładunek.
  • Zaleca się, by przejeżdżać przez progi zwalniające lub pochyłe podjazdy powoli i pod kątem 45 °, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia pojazdu.
  • Nie należy przejeżdżać przez myjnie samochodowe z pojazdem mocno obciążonym pasażerami lub bagażem.
  • Korzystaj jedynie z komercyjnych myjni bez ścieżek mechanicznych lub myj ręcznie w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.
  • Włącz tryb pozostawania w położeniu neutralnym przy wjeżdżaniu do myjni automatycznej.   Patrz   Czym jest tymczasowy tryb neutralny