System monitoruje otwieranie i zamykanie tylnych drzwi, aby zasygnalizować potencjalną obecność pasażerów na tylnych siedzeniach.
Po wyłączeniu zapłonu na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej pojawia się komunikat oraz rozlega się sygnał ostrzegawczy, jeśli jest spełniony którykolwiek z poniższych warunków:
  • Tylne drzwi zostały otwarte lub zamknięte przy włączonym zapłonie.
  • Zapłon został włączony w ciągu 15 minut od momentu otwarcia i zamknięcia tylnych drzwi.
  • Zapłon został włączony w ciągu 15 minut od momentu wygenerowania ostrzeżenia dźwiękowego lub wizualnego.