OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W upalne dni temperatura wewnątrz pojazdu może gwałtownie wzrosnąć. Narażenie osób lub zwierząt na działanie tak wysokich temperatur, nawet przez krótki czas, może doprowadzić do śmierci lub poważnych urazów termicznych, w tym uszkodzenia mózgu. Szczególnie narażone są małe dzieci.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt samych w pojeździe. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.