Komunikat   Opis  
Asystent hamowania podczas cofania
Wyświetla się, gdy system włączy hamulce, i pozostaje włączony przez kilka sekund.  
Asystent hamowania podczas cofania niedostępny Patrz instrukcja obsługi
Upewnij się, że wszystkie drzwi, drzwi tyłu nadwozia lub drzwi bagażnika oraz pokrywa komory silnika są zamknięte. Przez chwilę jedź prostą drogą. Upewnij się, że czujniki parkowania i układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę są włączone. Jeśli komunikat pozostaje włączony, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie systemu.  
Asystent hamowania na biegu wstecznym Awaria
Wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu układu.Jak najszybciej zleć sprawdzenie pojazdu.  
Asystent hamowania na biegu wstecznym wyłączony
Wyświetlany, gdy wspomaganie hamowania na biegu wstecznym jest wyłączone.