Image Shown Without Description
Przesuń koniuszkami palców wzdłuż krawędzi pióra, aby sprawdzić, czy nie ma nierówności.