Missing Image  Zapala się, gdy poziom płynu spryskiwaczy przedniej szyby jest niski.