Nie włączaj wycieraczek na suchej przedniej szybie. Może to doprowadzić do porysowania szyby lub uszkodzenia piór wycieraczek. Gdy szyba przednia jest sucha, przed włączeniem wycieraczek użyj spryskiwacza.
Przed włączeniem wycieraczek szyby przedniej należy całkowicie odszronić przednią szybę.
Przed wjechaniem do myjni samochodowej wyłącz wycieraczki szyby przedniej.