Image Shown Without Description
AWysoka czułość.
BNiska czułość.
Ustaw czułość czujnika deszczu za pomocą pokrętła.
W położeniu dużej czułości wycieraczki pracują, gdy czujnik wykryje niewielką ilość wody na przedniej szybie.
W położeniu niskiej czułości wycieraczki pracują, gdy czujnik wykryje dużą ilość wody na przedniej szybie.