OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku eksploatacji pojazdu w temperaturach poniżej 5 °C należy stosować płyn do spryskiwaczy z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu. Niestosowanie płynu do spryskiwaczy z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu w warunkach niskich temperatur może prowadzić do pogorszenia widoczności przez przednią szybę oraz zwiększenia ryzyka obrażeń lub wypadku.

Nie włączaj spryskiwaczy, gdy zbiornik płynu jest pusty. Mogłoby to spowodować przegrzanie pompy spryskiwacza.
 Dbaj, aby zewnętrzna powierzchnia szyby przedniej była czysta. Czujnik deszczu jest bardzo wrażliwy i wycieraczki mogą włączać się w przypadku wykrycia na przedniej szybie brudu, mgły lub owadów.