Image Shown Without Description
Image Shown Without Description  Aby włączyć spryskiwacz przedniej szyby, pociągnij dźwignię do siebie.
Wskazówka:   Gdy funkcja jest włączona, po krótkiej chwili od zatrzymania wycieraczek następuje dodatkowy ruch wycieraczek w celu usunięcia pozostałego płynu spryskiwaczy.   Patrz   Włączanie i wyłączanie funkcji dodatkowego ruchu wycieraczek