Missing Image
Przełączniki sterujące przednią lampką oświetlenia wnętrza znajdują się w konsoli górnej.
Wskazówka:   Położenie każdego z przycisków w konsoli górnej zależy od pojazdu.
Poszczególne lampki do czytania
Missing Image  Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć poszczególne lampki sufitowe z lewej strony.Missing Image  Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć poszczególne lampki sufitowe z prawej strony.