Image Shown Without Description
Przełączniki sterujące przednią lampką oświetlenia wnętrza znajdują się w konsoli górnej.
Wskazówka:   Położenie każdego z przycisków w konsoli górnej zależy od pojazdu.
Poszczególne lampki do czytania
Image Shown Without Description  Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć poszczególne lampki sufitowe z lewej strony.Image Shown Without Description  Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć poszczególne lampki sufitowe z prawej strony.