Missing Image
Missing Image  Aby włączyć światła drogowe, pchnij dźwignię od siebie.
Aby wyłączyć światła drogowe, ponownie pchnij dźwignię do przodu lub pociągnij ją do siebie.
Lekko pociągnij dźwignię do siebie i zwolnij, aby błysnąć reflektorami.