OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy reflektorów w warunkach słabej widoczności, np. mgły w ciągu dnia, konieczna może być interwencja kierowcy.

Funkcja reflektorów automatycznych włącza reflektory w warunkach niskiego poziomu światła otoczenia lub podczas działania wycieraczek.