OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System świateł do jazdy dziennej nie włącza świateł tylnych i może nie zapewnić dostatecznego oświetlenia podczas jazdy w warunkach niskiej widoczności. Jeśli występuje słaba widoczność, należy zawsze dopilnować, by reflektory były włączone. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji.

Światła do jazdy dziennej są zawsze włączone, chyba że włączysz reflektory.