OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych, konieczna może być interwencja kierowcy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie wyłączyć świateł drogowych, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody, np. barierki.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, np. podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas zbliżania się do innych użytkowników drogi.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas złej pogody.