OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych, konieczna może być interwencja kierowcy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie wyłączyć świateł drogowych, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody, np. barierki.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas zbliżania się do innych użytkowników drogi.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W warunkach słabej widoczności, takich jak mgła, ulewny deszcz lub inne niesprzyjające warunki pogodowe, konieczne może być przerwanie działania układu lub jego całkowite wyłączenie.