OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych, konieczna może być interwencja kierowcy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie wyłączyć świateł drogowych, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody, np. barierki.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Konieczne może być ręczne wyłączenie układu podczas zbliżania się do innych użytkowników drogi.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W warunkach słabej widoczności, takich jak mgła, ulewny deszcz lub inne niesprzyjające warunki pogodowe, konieczne może być przerwanie działania układu lub jego całkowite wyłączenie.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK