Missing Image
Aby włączyć światła drogowe, pchnij dźwignię od siebie.
Aby wyłączyć światła drogowe, ponownie pchnij dźwignię od siebie.
Aby ponownie włączyć automatyczne sterowanie światłami drogowymi, trzeci raz pchnij dźwignię od siebie.