Układ włącza się, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  • Układ został włączony.
  • Przełącznik świateł został ustawiony w położeniu reflektorów automatycznych.
  • Poziom natężenia światła otoczenia jest odpowiednio niski.
  • Prędkość pojazdu jest większa niż około 40 km/h.
Układ dostosowuje światła w celu zapobiegania oślepianiu, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  • Układ został włączony.
  • Przełącznik świateł został ustawiony w położeniu reflektorów automatycznych.
  • Układ wykrywa reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu.