Układ wyłącza się, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
  • Układ został wyłączony.
  • Przełącznik świateł został ustawiony w jakimkolwiek innym położeniu niż reflektory automatyczne.
  • Poziom natężenia światła otoczenia jest odpowiednio wysoki.
  • Układ wykrywa intensywny deszcz, śnieg lub zamglenie.
  • Układ wykrywa oświetlenie uliczne.
  • Kamera ma ograniczoną widoczność.
  • Prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 30 km/h.
Wskazówka:   Prędkość powodująca wyłączenie jest niższa na zakrętach.