Funkcja oświetlenia wnętrza włącza lub wyłącza lampki oświetlenia wnętrza i drzwi.