Image Shown Without Description  Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję oświetlenia wnętrza.
Wskazówka:   Lampka kontrolna świeci się na żółto, gdy funkcja drzwiowa jest wyłączona.