Dlaczego nie mogę potwierdzić połączenia mojego konta FordPass z modemem?
 • Modem nie jest włączony. Włącz łączność z pojazdem.
 • Sygnał sieci jest słaby. Przybliż pojazd do miejsca, w którym nie występują zakłócenia sygnału sieci.
Dlaczego nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi?
 • Podane przez Ciebie hasło do sieci jest nieprawidłowe. Podaj prawidłowe hasło.
 • Sygnał sieci jest słaby. Przybliż pojazd do routera Wi-Fi lub przestaw w takie miejsce, w którym nie występują zakłócenia sygnału sieci.
 • Istnieje kilka punktów dostępu w zasięgu z tą samą nazwą sieci. Wybierz niepowtarzalną nazwę dla swojej nazwy sieci. Nie stosuj nazwy domyślnej, o ile nie zawiera ona niepowtarzalnego identyfikatora, jak np. części adresu MAC.
Dlaczego połączenie Wi-Fi rozłącza się po pomyślnym połączeniu?
 • Sygnał sieci jest słaby. Przybliż pojazd do routera Wi-Fi lub przestaw w takie miejsce, w którym nie występują zakłócenia sygnału sieci.
Co mogę zrobić, jeśli znajduję się blisko routera Wi-Fi, ale siła sygnału sieci jest słaba?
 • Jeśli pojazd jest wyposażony w ogrzewaną przednią szybę, ustaw go tak, aby przednia szyba nie była skierowana w stronę routera Wi-Fi.
 • Jeżeli pojazd ma metalizowane przyciemnienie szyb, które nie obejmuje przedniej szyby, ustaw go tak, aby przednia szyba była skierowana w stronę routera Wi-Fi lub opuść te szyby, które są skierowane w stronę routera.
 • Jeśli pojazd ma metalizowane przyciemnienie wszystkich szyb, które obejmuje również przednią szybę, opuść te szyby, które są skierowane w stronę routera.
 • Jeżeli pojazd znajduje się w garażu, a brama garażu jest zamknięta, otwórz ją, gdyż może blokować sygnał.
Dlaczego na liście dostępnych sieci nie widzę sieci, która powinna tam być?
 • Sieć jest ukryta. Zmień ustawienie sieci na widoczną i ponów próbę lub dodaj sieć ręcznie w menu ustawień Wi-Fi.
 • Niektóre typy zabezpieczeń sieci, na przykład WEP, nie są obsługiwane.
Dlaczego pobieranie oprogramowania trwa zbyt długo?
 • Sygnał sieci jest słaby. Przybliż pojazd do routera Wi-Fi lub przestaw w takie miejsce, w którym nie występują zakłócenia sygnału sieci.
 • Sieć Wi-Fi jest przeciążona lub połączenie internetowe działa wolno. Skorzystaj z bardziej niezawodnej sieci Wi-Fi.
Dlaczego oprogramowanie się nie aktualizuje, choć wydaje się, że system łączy się z siecią Wi-Fi i siła sygnału jest doskonała?
 • Obecnie nie są dostępne żadne aktualizacje.
 • Wybierz aktualizacje automatyczne w menu ustawień, aby włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania lub skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
 • Może występować problem z połączeniem. Sprawdź sieć za pomocą innego urządzenia.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK