Możesz utworzyć punkt dostępu Wi-Fi w pojeździe i umożliwić podłączanie do niego urządzeń, by za jego pośrednictwem korzystały z Internetu.
Dotknij menu pojazdu w lewym górnym rogu ekranu.
 1. Naciśnij Hotspot pojazdu.
Wskazówka:   Ustawienie domyślne punktu dostępu pojazdu to „włączony”.
 1. Naciśnij Ustawienia w menu Hotspot pojazdu.
 1. Naciśnij Edytuj.
 1. Włącz lub wyłącz opcję Widoczności punktu dostępu Wi-Fi.
Wskazówka:   Ustawienie domyślne widoczności punktu dostępu Wi-Fi to „włączona”.
Wyszukiwanie nazwy i hasła punktu dostępu Wi-Fi
Dotknij menu pojazdu w lewym górnym rogu ekranu.
 1. Naciśnij Hotspot pojazdu.
 1. Naciśnij Ustawienia w menu Hotspot pojazdu.
Wskazówka:   Nazwa sieci jest nazwą punktu dostępu.
 1. Włącz lub wyłącz opcję Pokaż hasło.
Podłączanie urządzenia do punktu dostępu Wi-Fi
 1. W swoim urządzeniu włącz funkcję Wi-Fi i wybierz punkt dostępu z listy dostępnych sieci Wi-Fi.
 1. Po otrzymaniu takiego polecenia wprowadź hasło.
Zakup planu transmisji danych
 1. Podłącz urządzenie do punktu dostępu.
Wskazówka:   Portal operatora sieci pojazdu otworzy się w Twoim urządzeniu.
 1. Jeżeli portal nie otworzy się w Twoim urządzeniu, otwórz dowolną witrynę internetową, a przekieruje Cię ona do portalu operatora sieci pojazdu.
Wskazówka:   Bezpieczne witryny nie przekierowują.
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na portalu operatora, aby zakupić plan.
Wskazówka:   Jeżeli masz aktywny plan taryfowy, system nie przekieruje Cię do portalu operatora sieci pojazdu po podłączeniu urządzenia. Odwiedź witrynę internetową operatora sieci pojazdu, aby wykupić większy pakiet danych.
Wskazówka:   Jeżeli w menu punktu dostępu pojazdu są dostępne informacje o wykorzystaniu danych, są to informacje przybliżone.
Wskazówka:   Jeśli wykonasz resetowanie systemu, system nie usunie Twojego pojazdu z konta operatora sieci pojazdu. W celu usunięcia pojazdu z konta skontaktuj się z operatorem sieci Twojego pojazdu.
Wskazówka:   Operator sieci pojazdu świadczy usługi z zakresu punktu dostępu pojazdu na podstawie umowy zawartej z operatorem sieci Twojego pojazdu, zależnie od zasięgu oraz dostępności.