Dotknij menu pojazdu w lewym górnym rogu ekranu.
 1. Naciśnij Hotspot pojazdu.
 1. Naciśnij Ustawienia w menu Hotspot pojazdu.
 1. Naciśnij Edytuj.
 1. Naciśnij Zmień nazwę sieci.
 1. Wprowadź swoją wymaganą nazwę sieci.
 1. Naciśnij przycisk enter, aby zapisać nazwę sieci.
 1. Naciśnij Zmień hasło.
 1. Wprowadź swoje wymagane hasło.
 1. Naciśnij przycisk enter, aby zapisać hasło.
Zmiana częstotliwości punktu dostępu Wi-Fi
Wskazówka:   Pasmo częstotliwości punktu dostępu pojazdu można wybrać zależnie od możliwości urządzenia. Nie można połączyć urządzenia z punktem dostępu pojazdu, jeśli nie obsługuje ono wybranego pasma częstotliwości.
Dotknij menu pojazdu w lewym górnym rogu ekranu.
 1. Naciśnij Hotspot pojazdu.
 1. Naciśnij Ustawienia w menu Hotspot pojazdu.
 1. Naciśnij Edytuj.
 1. Wybierz częstotliwość.