1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona w Twoim urządzeniu.
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij Łączność.
  1. Naciśnij Bluetooth.
  1. Włącz Bluetooth.
  1. Naciśnij Dodaj urządzenie Bluetooth.
Wskazówka:   Pojawi się prośba o wyszukanie swojego pojazdu w urządzeniu.
  1. Wybierz swój pojazd w urządzeniu.
Wskazówka:   W urządzeniu i na ekranie dotykowym pojawi się numer.
  1. Upewnij się, że numer wyświetlony w urządzeniu jest zgodny z numerem wyświetlonym na ekranie dotykowym.
Wskazówka:   Na ekranie dotykowym pojawi się potwierdzenie pomyślnego sparowania urządzenia.
Znak słowny i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki handlowe należące do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie tych znaków przez Ford Motor Company jest objęte licencją. Inne znaki handlowe i nazwy firmowe należą do odpowiednich firm będących ich właścicielami.