OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Stanowczo zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Zapoznaj się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Połącz swoje urządzenie.
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na pasku stanu, aby otworzyć menu aplikacji.Image Shown Without Description  Naciśnij opcję Bluetooth®.
Image Shown Without Description  Naciśnij, aby odtworzyć utwór. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie utworu.Image Shown Without Description  Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć szybkie przewijanie utworu do przodu.
Image Shown Without Description  Naciśnij raz, aby powrócić do początku utworu. Naciśnij kilka razy, aby powrócić do poprzednich utworów.
Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć szybkie przewijanie utworu do tyłu.
Przeglądanie biblioteki multimediów
Kiedy do pojazdu jest podłączone kompatybilne urządzenie mobilne, możesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki multimediów za pośrednictwem ekranu dotykowego. Za pośrednictwem ekranu dotykowego możesz przeglądać utwory, albumy, wykonawców oraz listy utworów w swoim urządzeniu mobilnym.
Wskazówka:   Ta funkcja zależy od podłączonego urządzenia mobilnego i używanej aplikacji multimedialnej.
Wskazówka:   Działanie funkcji przeglądania może być ograniczone podczas jazdy.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK