1. Otwórz menu aplikacji na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Ustawienia.
  1. Naciśnij przycisk Profile.
  1. Włącz lub wyłącz funkcję Włącz profile.
Jeśli włączysz funkcję Profile osobiste:
  • Odryglowanie drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania lub urządzenia mobilnego nie powiązanego z profilem kierowcy nie zmienia aktywnego profilu, ale pozostawia ostatni znany profil. Nie zmienia ustawień położenia.
  • Naciśnięcie przycisku pamięci ustawienia siedzeń, który nie jest powiązany z profilem kierowcy lub z zapisanym zaprogramowanym ustawieniem, nie zmienia aktywnego profilu, ale pozostawia ostatni znany profil. Nie zmienia ustawień położenia.
  • Naciśnięcie przycisku pamięci ustawienia siedzeń, który nie jest powiązany z profilem kierowcy, ale jest powiązany z zapisanym zaprogramowanym ustawieniem, nie zmienia aktywnego profilu, ale pozostawia ostatni znany profil. Przywołuje zapisane ustawienia położenia dla tego przycisku pamięci ustawienia siedzeń.
Jeśli wyłączysz funkcję Profile osobiste:
  • Odryglowanie drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania lub urządzenia mobilnego nie przywołuje żadnych ustawień niedotyczących położenia, ale przywołuje ustawienia położenia z profilu kierowcy, z którym powiązany jest pilot zdalnego sterowania lub urządzenie mobilne.
  • Naciśnięcie przycisku pamięci ustawienia siedzeń, który nie jest powiązany z profilem kierowcy lub z zapisanym zaprogramowanym ustawieniem, przywołuje ustawienia niedotyczące położenia z profilu gościa. Nie zmienia ustawień położenia.
  • Naciśnięcie przycisku pamięci ustawienia siedzeń, który jest powiązany z profilem kierowcy lub z zapisanym zaprogramowanym ustawieniem, przywołuje ustawienia niedotyczące położenia z profilu gościa. Przywołuje zapisane ustawienia położenia dla tego przycisku pamięci ustawienia siedzeń.