Do utworzenia profilu osobistego użyj ekranu dotykowego.
  1. Włącz pojazd i pozostaw go w położeniu parkowania (P).
  1. Wybierz przycisk „Profile osobiste” w ustawieniach.
  1. Wykonaj polecenia ukazujące się na wyświetlaczu.