Można zachować w pamięci profile osobiste, w tym zapamiętane położenia dla maksymalnie trzech pilotów, przypisując pilot do profilu osobistego za pomocą ekranu dotykowego.
Użyj ekranu dotykowego, aby połączyć pilota z profilem osobistym.
  1. Włącz pojazd i pozostaw go w położeniu parkowania (P).
  1. Wybierz opcję Profile osobiste w Ustawieniach.
  1. Dotknij strzałki profilu, który chcesz połączyć z pilotem.
  1. Wybierz pilota.
  1. Wykonaj polecenia ukazujące się na wyświetlaczu.
Wskazówka:   Jeżeli w zasięgu znajduje się więcej niż jeden połączony pilot, funkcja pamięci przechodzi do ustawień pierwszego klucza, aby zainicjować przywołanie z pamięci.
Wskazówka:   Profil gościa obejmuje istniejące ustawienia, gdy nie utworzono profilu kierowcy. Po utworzeniu profilu kierowcy profil gościa służy jako dodatkowy profil kierowcy.
Wskazówka:   Nie można powiązać pilota z profilem gościa.