Użyj ekranu dotykowego, aby połączyć urządzenie mobilne z profilem osobistym.
  1. Włącz pojazd i pozostaw go w położeniu parkowania (P).
  1. Wybierz przycisk „Profile osobiste” w ustawieniach.
  1. Dotknij strzałki profilu, który chcesz połączyć z urządzeniem mobilnym.
  1. Wybierz urządzenie mobilne.
  1. Wykonaj polecenia ukazujące się na wyświetlaczu.
Wskazówka:   Aby pomyślnie połączyć urządzenie mobilne, musi ono znajdować się w pojeździe i musi być wcześniej skonfigurowane jako pilot do tego pojazdu.
Wskazówka:   Profil gościa obejmuje istniejące ustawienia, gdy nie utworzono profilu kierowcy. Po utworzeniu profilu kierowcy profil gościa służy jako dodatkowy profil kierowcy.
Wskazówka:   Nie można powiązać spersonalizowanej nazwy z profilem gościa.