Włączanie i wyłączanie inteligentnych sugestii
Inteligentne sugestie to funkcja, która na podstawie wzorców użycia przechowywanych w pojeździe pomaga w codziennych podróżach, sugerując połączenia telefoniczne, stacje radiowe, cele nawigacji i stacje ładowania. Sugestie te pojawiają się w postaci przycisków czynności w menu aplikacji, które można nacisnąć, aby wykonać daną czynność.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij opcję Ogólne.
  1. Włącz lub wyłącz Inteligentne sugestie.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK