Włączanie i wyłączanie inteligentnych sugestii
Inteligentne sugestie to funkcja, która na podstawie wzorców użycia przechowywanych w pojeździe pomaga w codziennych podróżach, sugerując połączenia telefoniczne, stacje radiowe, cele nawigacji i stacje ładowania. Sugestie te pojawiają się w postaci przycisków czynności w menu aplikacji, które można nacisnąć, aby wykonać daną czynność.
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij opcję Ogólne.
  1. Włącz lub wyłącz Inteligentne sugestie.