Nasi dealerzy zbierają dane dotyczące przeglądów za pomocą złącza diagnostycznego pojazdu. Dealerzy wykorzystują dane dotyczące przeglądów, na przykład dzienniki błędów, jako pomoc, gdy pojazd zostanie oddany do naprawy. W razie potrzeby dealerzy udostępniają te dane naszemu zespołowi technicznemu, gdy potrzebują pomocy przy diagnostyce. Oprócz wykorzystywania informacji do celów diagnostycznych i przy naprawach wykorzystujemy dane dotyczące przeglądów i udostępniamy je naszym usługodawcom, na przykład dostawcom części, gdy jest to konieczne i dozwolone prawem, w procesie ciągłego doskonalenia lub w powiązaniu z innymi danymi na temat użytkownika, którymi dysponujemy, na przykład informacjami kontaktowymi, w celu oferowania produktów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika zgodnie z jego preferencjami, o ile jest to dozwolone prawem. Nasi usługodawcy są w takim samym stopniu zobowiązani prawem do ochrony i zatrzymywania danych zgodnie z zasadami zatrzymywania danych.
Wskazówka:   Warsztaty naprawcze innych stron również mogą zbierać dane dotyczące przeglądów za pośrednictwem złącza diagnostycznego.